Çocukluk Ve Ergenlik Dönemi Sorunları

Ergenlik çağındaki çocuğunuzla iletişim kurmayı becerisi birey büyürken ve yetişirken aslında siz ebeveynlerin kazanmanız gereken bir özellik olarak düşünülebilir. Bu yüzden ergenlik çağındaki çocuğunuza yapabilecek en basit müdahale onun sevildiğini, anlaşıldığını, kabul edildiğini, fark edildiğini hissettirmek olabilir 🙂

Ergenle iletişim kurarken aynı zamanda onun gerekli ve önemli olduğunu, onun bağımsız bir birey olduğunu ve bir takım sorumlulukları olduğunu, anlatmak ve farkettirmek bu çağ geçişini en iyi şekilde atlatmanızı sağlar.

Ergenlik çağı hormonel bir geçiştir. Bu durum ebeveynler tarafından makul bir biçimde kabul edilmesi gerekmektedir. Zira bireyin genç yetişkinliğe geçerken vücudunda, hormonlarında ve duygusal dünyasındaki geçişleri farketmesi biraz sancılı geçmektedir.

  • Aile içi sorunlar
  • Olumsuz yaşam deneyimleri
  • Düşük benlik algısı
  •  Akademik başarısızlık

gibi etkenler ergenlikte bir takım sorunlara yol açabilmektedir. Bu sorunlar güvenizlik, karamsarlık ve çökkünlük duygusal ve fiziksel halde dengesizlik olarak kendini gösterebilir.

Ayn zamanda evdeki gelişim çağındaki ergen çocukta kendini değersiz bulma, kendini suçlama, üzüntülü ve ümitsiz ruh hali, intiharı düşünme, öfke ve hırçınlık gibi davranış örüntüleri de profesyonel yardım almanızı gösteren işaretlerdendir.

Bunlar yukarıda belirtilen gibi pek çok durumda kendini gösterebilir, esas olan ebeveyn olarak çocuktaki bu değişimleri erkenden teşhis etmek ve duygusal bir iş birliği içinde hareket etmektir.

Tabii ki günümüz çağında ebeveynlerin bir takım önlemler alması gerekmektedir. Örneğin, sosyal medyanın, cep telefonlarının, PC oyunlarının kontrolsüzlüğü pek çok sorunu beraberinde getirmektedir.  Bu konudaki diğer verileri ve başlıca toplumsal sorunları incelediğimiz yazı dizisi “Günümüzde ergen olmak” başlığından okuyabilirsiniz.

Uygulanan Testler

WISCR
MMPI
ANKARA GELİŞİM TESTİ ENVANTERİ
STANFORD BINET
LOUISA DUSS BATARYASI
PROJEKTİF TESTLER:
BENDER GESTALT GÖRSEL ALGI TESTI ̇
KOPPITZ INSAN ÇIZIM TESTI  ̇
METROPOLITAN OKUL OLGUNLUĞU TESTI
OKULA HAZIRLIK DEGERLENDIRME TESTI
FROSTIG GÖRSEL ALGILAMA TESTI
GESSELGELISI̧M TESTI
TAT
CAT
GOODENOUGH HARRIS ADAM ÇİZME
AİLE  TERAPİSİ
CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI:
VAJİNUSMUS
İLİŞKİ TERAPİLERİ
ÇOCUK ODAKLI AİLE TERAPİSİ
OYUN TERAPİSİ
ÇÖZÜM ODAKLI TERAPİ